Masternode lägger om verksamheten!
Från och med den 1 augusti 2017 kommer vi inte länge tillhanda ngn hosting i egen regi. Information har gått ut till de kunder som berörs.

Trots fantastiska anläggningar och möjligheter få förunnat, så känner vi att vi inte räcker till. Beslutet att avsluta våra nuvarande engagemang vad det gäller hosting kommer inte enkelt.

Men vi kommer inte upphöra att existera, vi har under våren jobbat med ny grafisk layout, ngt vi tänkt göra för att förstärka vår hosting-profil, men den får istället symbolisera början på ngt nytt!

Vi hoppas på många roliga uppdrag i framtiden!
Väl mött och tack för alla fantastiska år med hosting!
Rickard och Marina